Tämä artikkeli tarjoaa ohjeita traktorin huolto-ohjelman suunnitteluun ja tarkastellaan, mitä huoltoja voi tehdä itse ja milloin on suositeltavaa turvautua traktorikorjaamon apuun.

Esittelemme säännöllisesti tehtävät huoltotehtävät, kuten öljynvaihdot ja suodattimien vaihdon, sekä kerromme, milloin monimutkaisemmat tai erikoistuneempaa osaamista vaativat huoltotoimenpiteet tulisi jättää ammattilaisten tehtäväksi.

John Deere traktorikorjaamo Mikkeli

Milloin traktorihuoltoon?

Traktorihuolto on suoritettava säännöllisesti, varsinkin jos kyseessä on maataloustraktori. Traktori on kallis investointi, jonka tehtävänä on tuottaa maanviljelijälle tulosta suoriutumalla haastavista maataloustöistä.

Traktorin säännöllinen huoltaminen on ehdottoman tärkeää, jotta vältytään turhilta seisokeilta ja saadaan pidettyä yllä optimaalista suorituskykyä.

Voit tehdä seuraavia päivittäisiä toimenpiteitä itse

Traktorin huolto on toimenpide, joka määrittyy sen mukaan, minkä verran traktoria käytetään. Kun traktoria käytetään esimerkiksi ammattikäytössä päivittäin, on suositeltavaa tehdä päivittäisiä huoltotoimenpiteitä. Näillä on merkitys puhtauden ja lisälaitteiden asianmukaisen toiminnan kannalta.

Painepesurin käyttö

Traktorin likaisimmat osat tulisi pestä päivittäin painepesurilla. Tämä auttaa välttämään lian aiheuttamilta vaurioilta traktorin mekaanisissa osissa.

Ilmasuodattimen puhdistus paineilmalla

Ilmasuodatin täytyy puhdistaa paineilmalla, jotta varmistetaan riittävä puhtaan ilman virtaus moottoriin.

Jäähdyttimen säleikön puhdistaminen

Jäähdyttimen säleikkö tulisi puhdistaa paineilmalla säännöllisesti, jotta saadaan poistettua kaikki pöly, joka säleikköön on päivän aikana kulkeutunut. Puhdistamisen avulla vältytään ongelmilta liittyen kohonneeseen lämpötilaan moottorissa.

Viisi rutiinitarkastusta, joilla pidät huolta traktoristasi

Yksi traktorin huollon ja korjauksen keskeisimmistä toimenpiteistä on säännöllinen perushuolto. Tämä pitää sisällään toimenpiteitä, jotka jokainen traktorin omistaja voi ja usein tulisi suorittaa itse. Tämä auttaa varmistamaan traktorin toimivuuden ja pidentää sen käyttöikää.

Lue seuraavaksi viisi traktorihuolto -vinkkiä, jotka voit myös toteuttaa ilman ammattilaisen apua.

Öljyn ja suodattimien vaihto

Säännöllinen öljynvaihto puhdistaa moottorin sisäosat ja varmistaa sen optimaalisen toiminnan. Öljyn vaihdon yhteydessä tulisi myös vaihtaa öljynsuodatin, joka pitää öljyn puhtaana.

Akun huolto ja vaihto

Akun ja kaikkien sähkölaitteiden kunto on tarkistettava, jotta vältytään esimerkiksi napojen hapettumiselta. Koneen kaikki sulakkeet ja liittimet tulee tarkistaa.

Akun kunto vaikuttaa suoraan traktorin käynnistymiseen ja sähköjärjestelmän toimintaan. Akun elektrolyytin tason tarkistaminen ja tarvittaessa lisääminen sekä liitosten puhdistaminen ja kiristäminen tulisi tehdä säännöllisesti.

Jäähdytysjärjestelmän tarkistus ja huolto

Jäähdytysjärjetelmän huolto on tärkeää traktorin moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. Tämä sisältää jäähdytysnesteiden tarkistamisen ja vaihtamisen, termostaatin toiminnan tarkistamisen ja jäähdyttimen puhdistamisen. Jäähdytysneste tulee vaihtaa kahden vuoden välein.

Vinkki: Jäähdytysneste tulee tarkistaa viileänä, sillä kuumana jäähdytysnesteen pinta on korkeammalla.

Renkaiden ja vanteiden tarkistus

Renkaiden kulumisen, paineen ja tasapainon tarkistaminen sekä tarvittaessa säätäminen tai vaihtaminen ovat tärkeä osa säännöllistä huoltoa.

Moottorin suorituskyvyn varmistaminen

Traktorin moottorin suorituskyvyn säännöllinen tarkistus tulee tehdä mahdollisten vuotojen, epätavallisten äänien tai heikon suorituskyvyn varalta. Moottorin tarkistus sisältää esimerkiksi moottoriöljyntason tarkistamisen, moottoriöljynsuodattimien ja muiden neste- tai voitelujärjestelmien suodattimien vaihdon, jarrujärjestelmän säiliön nestetason tarkistuksen ja tarvittaessa ilmaamisen sekä dieselpumpun ja -suodattimen kunnon tarkituksen.

Milloin kääntyä traktorikorjaamon puoleen huoltotoimenpiteissä?

Traktorihuoltoon liittyvät toimenpiteet vaihtelevat suoraviivaisista ja yksinkertaisista tehtävistä monimutkaisiin korjauksiin. Erinäiset ongelmat saattavat vaatia erikoistyökaluja, tiettyä osaamista tai useamman henkilön tiimin.

Alta voit lukea muutamia esimerkki toimenpiteitä, jotka edellyttävät traktorikorjaamon apua.

Vakavat mekaaniset ongelmat

Vaikka monet traktorin mekaaniset ongelmat, kuten öljyvuodot tai pienet osien rikkoutumiset, voidaan korjata itse, vakavat mekaaniset ongelmat, kuten isojen komponenttien vikaantuminen tai vaurioituminen, vaativat yleensä korjaaamoammattilaisten osaamista.

Sähköviat

Sähköjärjestelmän ongelmien korjaaminen ja niiden alkuperän selvittäminen voi olla haastavaa. Se vaatii usein erikoistyökaluja ja spesifiä osaamista. Jos traktorin sähköjärjestelmässä ilmenee ongelmia, kuten toistuvia sulakkeen palamisia tai ongelmia käynnistyksen kanssa, on parasta olla yhteydessä ammattilaiseen.

Moottorin ja voimansiirron suuret korjaukset

Moottorin ja voimansiirron korjaukset ovat monimutkaisia toimenpiteitä. Näihin kuuluu esimerkiksi moottorin uudelleenrakentaminen, voimansiirtojärjestelmän korjaukset tai vaihteiston uusiminen.

Traktorikorjaamo tekee vuosittaisen ammattitarkastuksen

Vaikka muuten huoltaisit traktorisi itse, kannattaa se viedä kerran vuodessa ammattilaisen tarkastukseen. Traktorihuolto voi tunnistaa mahdollisen piilevät ongelmat, jotka eivät välttämättä tule ilmi tavallisessa huollossa.

Vuosittaisen ammattitarkistuksen yhteydessä voidaan tehdä säätöjä, jotka parantavat traktorin suorituskykyä ja käyttöikää. Ammattilaisen apuun turvautuminen on usein paras tapa varmistaa laitteen pitkäikäisyys sekä turvallinen toiminta.

Traktoreiden huolto-ohjeet sisältävät ainoastaan yleisiä huoltolinjauksia

Valmistajat tarjoavat traktorin käyttäjille kattavat käyttö- ja huolto-ohjeet. Näiden ohjeiden noudattaminen on välttämätöntä traktorin toimivuuden kannalta.

On tärkeää muistaa, että traktorin perushuolto voi olla hyvinkin yksilöllistä. Eri merkkien ja mallien traktorit saattavat vaatia erityyppisiä huoltotoimenpiteitä, joten on aina tärkeää tutustua oman traktorin käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Traktori on kuitenkin laaja-alainen kone, eikä ole mahdollista antaa kaikkiin malleihin yhteisesti päteviä ohjeita. Huolto-ohjeissa käytetäänkin ainoastaan yleisiä huoltolinjauksia.

Traktorin huolto ei ole vain sen toiminnan ylläpitämistä, vaan se on myös merkittävä turvallisuuskysymys. Säännöllinen huolto tulee usein halvemmaksi, kuin huoltojen laiminlyönti tai puutteellinen suorittaminen.

Mikkeli Traktorihuolto Valtra merkkisille traktroreille

Etelä-Savon Työkonehuollon yleisimmät traktorihuollot

Etelä-Savon Työkonehuolto huoltaa maatalouskoneita eri tilanteissa ja huoltotarpeissa Mikkelin korjaamolla. Tässä muutamia yleisimpiä huoltotilanteita, joita he voivat ratkaista:

Traktorin ilmastointihuolto

Traktorin ilmastointi tulee huoltaa erityisesti kesää kohden. Traktorin sisälämpötila voi nousta nopeasti kesähelteellä kymmeniä asteita kuumemmaksi ulkolämpötilaan nähden. Tämä voi johtaa vaaratilanteisiin, sillä kuumassa työskentely on kuluttavaa ja kuljettajan heikentynyt tarkkaavaisuus kasvattaa riskialttiutta.

Traktorin suodattimien vaihto

Huonolaatuiset suodattimet haittaavat traktorisi toimintaa ja traktorin suodattimien vaihto tuleekin tehdä ammattilaisen toimesta. Korjaamolla huolletaan ja hoidetaan traktorisi suodattimet kuntoon.

Traktorin mekaniikan huolto

Traktorin diagnostiikan avulla löydämme vian helposti ja pääsemme huoltamaan traktorisi työkuntoon. Tämä onnistuu nykyaikaisilla huollon diagnostiikkalaitteilla nopeasti ja vaivattomasti.

Maatalouskonehuollon palvelut

Varaa konehuolto traktorillesi